Leia isto: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Analog-Audio-Pi-Zero-(EN) vi agora que você postou isto https://forum.recalbox.com/topic/6691/raspberry-pi-zero-audio-output-pwm-not-work/4