@michal-0 Please speak in English in the international part of the forum.
We don't have a forum part in your language because unfortunately we don't have anyone to support in Polish, please use an instant translator like google translator or deepl (just like I'm using it now, I don't speak english either) .

Unfortunately it is not possible to use 2 storage devices at the same time, you have to choose between one or the other, or transfer everything to 1 single storage.

Proszę mówić po angielsku w międzynarodowej części forum.
Nie mamy części forum w twoim języku, ponieważ niestety nie mamy nikogo do obsługi w języku polskim, użyj natychmiastowego translatora, takiego jak tłumacz google lub deepl (tak jak teraz go używam, nie mówię po angielsku albo) .

Niestety nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z 2 urządzeń pamięci masowej, musisz wybrać jedno lub drugie lub przenieść wszystko na 1 pojedynczą pamięć masową.