@grazky74 Ciao! Hai dato un'occhiata a WIKI?
https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Mini-How-To-(EN)#controllers
https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Test-your-joystick-with-jstest-(EN)